MODELE DE CERERI ȘI DOCUMENTE PRIVIND ACTIVITATEA POLIȚIEI DE INVESTIGARE A CRIMINALITĂȚII ECONOMICE


1.    Model cerere de avizare în domeniul jocurilor de noroc (Anexa nr. 1), necesară pentru:

- Acordarea avizelor în domeniul jocurilor de noroc tradiționale, reprezentanților legali, precum și asociaților/acționarilor persoanei juridice; în conformitate cu prevederile art.15 alin. (1) lit. A din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, 

Pentru obținerea acestui aviz, operatorii economici trebuie să se adreseze Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București sau, după caz, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean pe raza căruia își au sediul social.

- Acordarea avizelor în domeniul jocurilor de noroc la distanță, tuturor reprezentanților legali/asociaților care dețin minimum 5% din acțiuni/administratorilor, în conformitate cu prevederile art.15 alin.(1) lit. B din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc și Anexa nr. 6A din Hotărârea Guvernului nr. 111/2016 privind documentele necesare pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc clasa I.

Pentru obținerea acestui aviz, operatorii economici trebuie să se adreseze Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.


Cererea de avizare va fi însoțită de următoarele documente


-  Tabel nominal cu persoanele pentru care se solicită avizul, care să conţină datele de identitate ale acestora (nume, prenume, data şi locul naşterii, prenumele părinţilor, C.N.P.-ul, domiciliul sau reşedinţa) şi calitatea pentru care solicită avizul;
-  Actul constitutiv al societăţii sau orice alt document din care rezultă calitatea stabilită de lege pentru persoanele care solicită avizul;
 

2.    Tabel nominal cu persoanele care solicită avizul în domeniul jocurilor de noroc (Anexa nr. 2).