Etapele evoluţiei istorice a Poliţiei Brăilene

 

Cea mai veche menţiune documentară despre Poliţia brăileană datează din primii ani ai eliberării Brăilei de sub stăpânirea otomană, mai precis de la aplicarea Regulamentului Organic în Ţara Românească. La 6 februarie 1831, Divanul săvârşitor al Principatului Valahiei confirma alegerea membrilor Magistraturii şi Poliţiei din oraşul Brăila.

Încă de la înfiinţare, Poliţia brăileană şi-a îndeplinit menirea de apărătoare a ordinii, liniştii şi siguranţei publice.

Alcătuită iniţial dintr-un poliţmaistru, 2 pristavi, un logofăt şi patru epistaţi, Poliţiei brăilene i se vor adăuga din 1832 şi 12 seimeni.

Un an mai târziu, din ordinul Vorniciei Trebilor din Lăuntru, la Brăila se va înfiinţa o închisoare pe lângă poliţia oraşului.

În anul 1835, Departamentul Trebilor din Lăuntru va emite un ordin de reorganizare a poliţiei prin înfiinţarea comisariatelor.

În timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza s-a dispus divizarea poliţiei în municipală şi judiciară pentru ca aceasta să devină cât mai eficientă.

În ceea ce priveşte “Îndatoririle şi drepturile poliţiei” aşa cum erau ele stipulate încă din anul 1831, spicuim câteva, şi anume :

“Poliţia este datoare a priveghea :

pentru buna orânduială şi liniştea cea din lăuntru;

pentru dezrădăcinarea furtişagurilor şi a gazdelor de furi;

pentru bunăstarea sănătăţii locuitorilor;

pentru bunăstarea lucrurilor de mâncare ce se vând;

pentru măsuri, cumpene şi cântare a fi drepte;

pentru zidirea caselor a se face după plan;

pentru curăţenia în oraş;

pentru apărarea de foc”.

În anul 1863, Constantin Bacalbaşa, poliţaiul urbei, înaintează un raport municipalităţii brăilene pentru întărirea pazei oraşului prin angajarea unor jandarmi călări ca urmare a dezvoltării economice şi a extinderii oraşului.

La 01.04.1903, regele Carol I, continuând preocupările lui Cuza pentru organizarea şi întărirea poliţiei, promulgă Legea de organizare a Poliţiei Generale a Statului.

La 14.09.1904 se emite Regulamentul privind organizarea serviciului poliţienesc conform căruia poliţia era alcătuită din ofiţeri şi agenţi de poliţie.

La 08.07.1929 are loc o importantă reorganizare a poliţiei române prin care se precizau atribuţiile poliţiei administrative, judiciare şi de siguranţă şi organizare a acestora.

La 30.06.1938 se adoptă o lege prin care poliţia urbană din judeţe era trecută sub conducerea Legiunii de jandarmi.

La 20.07.1940 se contopesc Direcţia Generală a Poliţiilor şi Corpul de jandarmi.

La 23 ianuarie 1949, prin Decretul nr.25 al prezidiului Marii Adunări Naţionale, poliţia a fost înlocuită cu miliţia.

Merită amintite faptele de eroism ale comisarului Alexandru Popovici, declarat erou post-mortem al Poliţiei Române. În anii grei ai ocupaţiei germane, Alexandru Popovici a rămas la datorie în calitate de comisar al Poliţiei Portului Brăila. Beneficiind de un permis de acces în port şi cunoscând organizarea depozitelor de muniţie şi armament ale ocupanţilor germani, a transmis importante informaţii armatei române aflată dincolo de Siret, în teritoriul liber. Pentru faptele sale Tribunalul de Război al Comandamentului German l-a condamnat la moarte, fiind executat prin împuşcare la 22.07.1917. A fost înmormântat în Cimitirul “Sfânta Maria”, pentru ca, în anul 1993, să fie înhumat în Cimitirul Eroilor (“Sfântul Constantin”).

De la înfiinţarea, în 1949, a miliţiei şi până în 1990 când, prin Legea nr.40/1990, s-a schimbat din nou denumirea de miliţie în cea de poliţie, poliţia (miliţia) brăileană a suferit numeroase modificări.

Modificări deosebite în organizarea şi funcţionarea miliţiei au fost făcute prin Legea nr.21 din 18.11.1969, mai ales din punct de vedere al competenţelor teritoriale.

În luna februarie 1968, în urma reorganizării administrativ-teritoriale a ţării, prin transformarea regiunilor în judeţe, ia fiinţă Inspectoratul de Miliţie al Judeţului Brăila, prin comasarea miliţiilor oraşului Brăila, raionului Brăila şi raionului Făurei, care erau subordonate Direcţiei de Miliţie a Regiunii Galaţi.

După Revoluţia din 1989, prin actele legislative adoptate, Inspectoratul de Miliţie al Judeţului Brăila a devenit Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Brăila.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila a fost condus de:

Colonel IONIŢĂ CONSTANTIN (1968 - 1979)

Colonel BOBU ION (1980 - 1984)

Locotenent colonel IVAN ŞTEFAN (1984 - 1987)

Locotenent colonel SANDU FLORIN (1988 - 1990)

Colonel CONSTANTINESCU GRIGORE (1990 - 1993)

Colonel JIPA RUBANOV SANDI (1993 - 1996)

Colonel JIPA TRAIAN (1996 - 2001)

Chestor MOTOC ION (2001 - 2005)

Comisar şef de poliţie CHIVU CĂTĂLIN (2005 - 2011)

Comisar şef de poliţie VIZITIU MIRCEA RELU (2012 - 2015)

Comisar şef de poliţie CHIVU CĂTĂLIN (2015 - 2015)

Galerie foto