Exercitarea dreptului la vizită a persoanelor private de libertate

 

Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă  Brăila funcţionează la sediul I.P.J.Brăila.

Pentru menţinerea legăturii cu familia  şi pentru realizarea contactului cu diverse persoane şi organizaţii, administraţia Centrului de Reţinere şi Arestare Preventivă  Brăila asigură posibilitatea vizitării persoanelor private de libertate.

Persoanele  private de  libertate  primesc  vizite  în  spaţiul special amenajat la sediul Centrului de Reţinere  şi Arestare Preventivă  Brăila, sub supraveghere vizuală directă a lucrătorilor de poliţie, după următorul program:

- de luni până vineri, în intervalul orar 08.00-16.00;

- sâmbătă, duminică, sărbători legale, în intervalul orar 09:00-17:00.

Acordarea dreptului la vizită se efectuează în baza unei programări prealabile şi a unei cereri adresată conducerii centrului de reţinere şi arestare preventivă de către persoana vizitatoare.

Vizita se poate acorda doar dacă există consimţământul persoanelor private de libertate, acestea având dreptul de refuza vizita solicitată de persoanele vizitatoare.

Persoanele sosite la vizită  sunt obligate să îşi dovedească calitatea, precum şi identitatea cu cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, cu paşaportul sau cu orice alt act cu fotografie, emis de o autoritate a statului ai cărui cetăţeni sau rezidenţi sunt, cu certificatul de naştere pentru minori.  În cazul în care nu se poate efectua o verificare corespunzătoare  privind identitatea solicitantului, vizita nu se acordă.

Persoanele vizitatoare sunt supuse controlului de specialitate şi celui antiterorist, care constau  în observare, palpare, control corporal sau în utilizarea unor echipamente tehnice fixe ori portabile de detectare a armamentului, muniţiei sau substanţelor stupefiante, toxice sau explozive sau a obiectelor interzise. Înainte de efectuarea controlului, persoanele vizitatoare sunt informate, prin afişare în locuri accesibile acestora, cu privire la bunurile şi obiectele permise a se afla în posesia persoanelor custodiate în centru, precum  şi cu privire la bunurile şi obiectele care cad sub incidenţa art. 185 şi art.186 din Legea numărul 254/2013. Bunurile şi obiectele interzise, nedeclarate, descoperite cu prilejul controlului asupra persoanelor vizitatoare, se ridică şi se conservă, întocmindu-se un proces-verbal în acest sens, fiind anunţate de îndată organele de cercetare penală.

Nu li se permite accesul la vizită următoarelor categorii de persoane: celor  aflate sub influenţa unor substanţe alcoolice, stupefiante, psihotrope care periclitează siguranţa persoanei vizitate sau a locului de custodiere, celor care nu se supun controlului de specialitate,  celor care au fost depistate cu bunuri interzise pe care nu le-au declarat înainte de începerea controlului, precum  şi celor,  pentru  care procurorul, care efectuează urmărirea penală a personei private de libertate, a  emis o interdicţie în acest sens.

Numărul de vizite, conform Hotărârii de Guvern nr. 157/2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal este stabilit, astfel:

  1. Majorii beneficiază de 4 vizite/lună;
  2. Minorii beneficiază de 6 vizite/lună;
  3. Femeile gravide beneficiază de 8 vizite/lună.

Durata vizitei este de la 30 de minute până la două ore în funcţie de numărul solicitărilor de acordare a vizitelor şi de spaţiile existente.

Persoanele private de libertate pot beneficia în cursul unei zile de o singură vizită. Persoanele vizitatoare nu pot vizita simultan două sau mai multe persoane private de libertate. Numărul de persoane care pot vizita simultan o persoană privată de libertate este 4, dintre care două majore şi două minore. Copii în vârstă de până la 14 ani pot vizita persoanele private de libertate numai însoţiţi de o persoană majoră.

Exercitarea dreptului de a primi bunuri pentru persoanele private de libertate

Persoanele private de libertate pot primi lunar produse alimentare în greutate de  maximum 10 kg, la care se poate adăuga o cantitate de maximum 6 kg de fructe şi legume, precum şi o cantitate de maximum 20 litri de apă şi/sau băuturi răcoritoare. Primirea, folosirea şi păstrarea bunurilor, inclusiv a celor alimentare, se face cu respectarea regulilor de igienă şi a măsurilor  de siguranţă impuse de administraţia centrului. Sunt interzise produsele alimentare care necesită încălzire, coacere, fierbere, sau alte tratamente termice în vederea consumului, lămâile şi derivate ale acestora.

Articolele şi bunurile primite sunt supuse controlului specific în prezenţa persoanelor vizitatoare, înainte de a fi predate persoanelor private de libertate. Se interzice primirea de articole şi bunuri care ar putea pune în pericol siguranţa Centrului de Reţinere şi Arestare Brăila, buna convieţuire, sau sănătatea persoanelor private de libertate, de stupefiante, substanţe psihotrope, substanţe care conţin alcool, precum şi a celor a căror manipulare implică risc de deteriorare.

Exercitarea dreptului la asistenţă juridică

Persoanele private de libertate au dreptul de a primi vizite ale apărătorilor în baza împuternicirii avocaţiale, a carnetului de avocat vizat la zi şi a unui act de identitate valabil.

Întrevederile cu apărătorii se realizează în condiţii de confidenţialitate sub supraveghere vizuală. În acelaşi context, persoanele private de libertate pot primi vizite ale notarilor publici, executorilor judecătoreşti şi reprezentanţilor diplomatici sau ale altor persoane şi organizaţii cu atribuţii oficiale.