COMPARTIMENTUL DE ANALIZĂ ŞI PREVERNIRE A CRIMINALITĂŢII

  • Realizează cercetări criminologice, analize şi diagnoze periodice referitoare la dimensiunile şi tendinţele criminalităţii şi fundamentează, pe baza acestora, activităţile de prevenire a criminalităţii;
  • Iniţiază şi implementează programe/proiecte/campanii de prevenire a criminalităţii, în colaborare cu alte structuri guvernamentale, organizaţii neguvernamentale, unităţi de învăţământ, societăţi comerciale, asociaţii profesionale, potrivit priorităţilor naţionale de prevenire a criminalităţii;
  • Desfăşoară activităţi de pregătire antivictimală şi antiinfracţională a membrilor comunităţii, privitor la diferite tipuri de infracţiuni;
  • Asigură informarea populaţiei cu privire la activităţile derulate şi promovează recomandări pentru prevenirea diferitelor tipuri de infracţiuni.

 

PRIORITĂŢI ÎN DOMENIUL PREVENIRII CRIMINALITĂŢII PENTRU ANUL 2015

I. Prevenirea delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor

 - proiecte şi campanii de prevenire:

II. Prevenirea infracţiunilor contra patrimoniului

 

RECOMANDĂRI PREVENTIVE:

 

Date de contact: Brăila, str. Mihail Sebastian nr.10-12, L-V: 8.00 – 16.00, tel.  0239/606.100, interior 20277/20238

Subcomisar de poliţie COSTESCU SIMONA - ofiţer specialist sociolog - tel. 0747.216.212, e-mail: simona.costescu@br.politiaromana.ro