INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN

Asigură, în conformitate cu dispoziţiile ministrului afacerilor interne şi ale Inspectoratului General al Poliţiei Române, încadrarea inspectoratului de poliţie cu personalul prevăzut în statul de organizare;

Organizează pregătirea de specialitate şi fizică a efectivelor, întreprinde măsuri pentru îmbunătăţirea stării şi practicii disciplinare, asigurând permanenta capacitate de intervenţie şi mobilizare a unităţii;

Coordonează perfecţionarea activităţii lucrătorilor de poliţie din subordine asigurând cadrul optim şi folosirea celor mai eficiente mijloace şi metode de muncă, promovând un management modern şi eficient;

Îndrumă, sprijină şi controlează activitatea la nivelul structurilor de poliţie municipale, orăşeneşti şi comunale de pe teritoriul judeţului;

Analizează sistematic starea infracţională, cauzele şi tendinţele acesteia, întreprinde măsuri pentru sporirea activităţii de prevenire, descoperire şi combatere a infracţiunilor şi a altor fapte antisociale, optimizează cadrul de desfăşurare a programelor prioritare;

Asigură, în limita normelor şi prevederilor de plan, mijloacele financiare şi materiale, muniţia şi tehnica de luptă necesare unităţii pentru indeplinirea misiunilor;

Asigură cadrul legal optim pentru informarea opiniei publice cu principalele preocupari ale poliţiei, transparenţa decizională, rezolvarea sesizărilor, reclamaţiilor şi propunerilor care sunt adresate de către cetăţeni;

Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau dispoziţii ale ministrului afacerilor interne.

Adresa: Mun. Brăila, str. Mihail Sebastian, nr. 10-12, cod poștal 810487.

Telefon centrală:
Fax:
Compartiment prevenire:

Adresa de e-mail:

+40 239 606100 
+40 239 612222 
Telefon+40 239 606100, interior 20238

cabinet @ br.politiaromana.ro

Persoană de contact - Relaţii publice:

          Inspector de poliţie Ostache Elena - purtător de cuvânt

          Telefon:  +40 239 606100 interior 20106

          Mobil:     +40 755 109032

          E-mail:   relatiipublice @ br.politiaromana.ro