CERERE DE CAZIER ON LINE

 

  1. CONDIŢII PENTRU TRIMITEREA CERERII ĪN VEDEREA OBŢINERII

CERTIFICATULUI DE CAZIER JUDICIAR

 

- Cāmpurile cu datele de stare civila se completeaza IDENTIC cu cele din buletin sau cartea de identitate.

- Cāmpul cu numele de familie anterior se completează cu TOATE numele purtate anterior.

- Pentru fiecare motiv se va completa o cerere separată.

- Pentru obţinerea mai multor certificate de cazier pentru acelasi motiv, este necesara completarea unui numar similar de cereri.

- Daca cererea se completează cu date inexacte sau incomplete, aceasta nu va fi procesată.

- Pot depune cererea şi cetaţenii care au domiciliul in alt judeţ dar care au viza de flotant in judeţul Brăila.

- După īnregistrarea cererii, īn următoarea zi lucrătoare veţi primi un e-mail īn care se va comunica data cānd veţi putea ridica certificatul de cazier judiciar de la sediul Poliţiei Municipiului Brăila str. Ana Aslan nr.39.

 

  1. CONDIŢII PENTRU RIDICAREA

CERTIFICATULUI DE CAZIER JUDICIAR

- Solicitantul se va prezenta personal avānd asupra sa:

·        Actul de identitate

·        Timbrul fiscal īn sumă de 2 RON

·        Taxa eliberare certificat cazier judiciar īn sumă de 10 RON

 

- Se poate ridica cerificatul de cazier judiciar şi de către persoana īmputernicită aceasta urmānd a prezenta īn funcţie de caz următoarele:

·        Procură autentificată īn ţară de către un notar public. Conţinutul procurii trebuie formulat īn termeni clari din care să rezulte persoana care a fost mandatată, scopul şi durata mandatului.

·        Procură autentificată īn străinătate prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romāniei  sau de către un notar public cu respectarea cerinţelor legalizării actelor oficiale străine. Pentru statele care au aderat la Convenţia de la Haga din 5 noiembrie 1961 este suficient să fie aplicată apostila. Conţinutul procurii trebuie formulat īn termeni clari din care să rezulte persoana care a fost mandatată, scopul şi durata mandatului.

·        Actul de identitate al persoanei īmputernicite ( cetăţenii străini sau cei romāni cu domiciliul īn străinătate vor prezenta paşaportul īnsoţit de certificatul de naştere )

 

  1. VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE CAZIER JUDICIAR ESTE DE 6 LUNI DE LA DATA EDITĂRII ŞI NUMAI ĪN SCOPUL PENTRU CARE A FOST ELIBERAT

I.P.J. Brăila vă oferă posibilitatea de a face economie de timp prin depunerea on-line a cererii.

Eliberarea certificatelor de cazier se va face īn termen de pānă la 3 zile de la data depunerii cererii.

 

 

IMPORTANT !!!

Īn scopul evitării aglomeraţiei la ghişeu rugăm urmaţi cu atenţie instrucţunile de mai sus.

Pentru precizări suplimentare puteţi adresa direct şefului Serviciului Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţă Operativă Brăila la tel. 0239 614 655 sau e-mail cazier@br.politiaromana.ro

 

==========================================================================================================================

 

“FORMULARUL VA FI COMPLETAT CU LITERE MAJUSCULE”

 

 

 

(nr. si data inregistrarii la unitatea care primeste cererea)                                            (nr. si data inregistrarii la unitatea competenta a elibera cererea)

*Nu se completeaza de catre solicitant

*S-a eliberat certificatul de cazier judiciar Seria:_______________ numărul___________________

 

CERERE

pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar

Subsemnatul (numele de familie):

prenumele(Introduceţi TOATE prenumele dvs.)

numele anterior:

fiul/fiica lui:

şi a lui:

născut(ă) īn anul

luna      ziua            īn  

judeţul (sectorul):

cu domiciliul īn:

judeţul (sectorul):

strada:

nr.    bl.    ap.

Posed actul de identitate:

seria    nr. 

CNP  

Solicit eliberarea unui certificat de cazier judiciar, acesta fiindu-mi necesar pentru:

Declar pe proprie raspundere ca nu am avut si nici nu am folosit alte nume si date de identificare in afara de cele inscrise in prezenta cerere.Am citit toate conditiile şi am acţionat īn consecinţă. Toate datele introduse sunt corecte şi complete.

Email-ul personal:

==========================================================================================================================

Dacă cererea nu a fost completată corect, ea nu va fi validată, recepţionată şi nici nu se va procesa.